Actua

REKENHOF PUBLICEERT MANDATENLIJSTEN

14 februari 2020

Vandaag publiceert het Rekenhof op zijn website en in het Staatsblad de lijsten met mandaten, ambten en beroepen uit 2018 van de openbare mandatarissen, en de lijsten van mandatarissen die geen aangifte van hun mandaten en / of vermogen hebben gedaan. Dit is de eerste publicatie sinds de vernieuwing van de wetgeving. Het aantal aangifteplichtigen is sterk toegenomen en vanaf nu publiceert het Rekenhof ook de vergoedingen die mandatarissen ontvangen.

Dit persbericht geeft uitleg bij de gepubliceerde gegevens.