Actua

Contactopsporing in Vlaanderen tijdens de COVID-19-pandemie

Publicatie tweede kwartaal van 2023

3 maart 2023

Naar aanleiding van vermoedelijke fraude door een van de callcenters die de COVID-19-contactopsporing in Vlaanderen uitvoerden, heeft het Vlaams Parlement het Rekenhof de opdracht gegeven de contactopsporing te onderzoeken. Het Rekenhof focust zijn audit op de rol van de Vlaamse overheid in het opzetten en opvolgen van de COVID-19-contactopsporing. Het gaat na in hoeverre het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) voorbereid was op het organiseren van contactopsporing al dan niet op grote schaal. Ook onderzoekt het de opvolging door het VAZG van de contractuele verplichtingen en van de operationele uitvoering door de callcenters en de mutualiteiten. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de organisatiebeheersing, zoals bv. de beheersmaatregelen voor de registratie en facturatie van de prestaties.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2023 voorleggen aan het Vlaams Parlement.