Actua

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

Publicatie eerste kwartaal van 2021

16 oktober 2020

Vroegtijdige schoolverlaters hebben lagere kansen op de arbeidsmarkt. De Vlaamse overheid voert dan ook een beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Het Rekenhof onderzocht de resultaten van dat beleid in het secundair onderwijs. Het ging ook na of de scholen voor voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs en de CLB’s voldoende inzetten op leerlingenbegeleiding om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verlagen.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2021 voorleggen aan het Vlaams Parlement.