Actua

Realisatie van missing links in de Vlaamse wegeninfrastructuur
Publicatie eerste kwartaal van 2020

16 december 2019

Het Rekenhof onderzocht de stand van uitvoering van de 27 projecten waarmee de Vlaamse Regering tegen 2012 een aantal ontbrekende schakels in haar hoofdwegennet wilde wegwerken. Het ging in het bijzonder na wat de oorzaken waren van projectvertragingen en -blokkeringen.

Het zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2020 voorleggen aan het Vlaams Parlement.