Actua

Overhandiging Activiteitenverslag over 2021

8 juni 2022

Hilde François, voorzitter van het Rekenhof, heeft op 7 juni 2022 het Activiteitenverslag over 2021 overhandigd aan Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het verslag bevat o.m. een overzicht van de activiteiten van de Vlaamse sector en van alle publicaties die het Rekenhof heeft bezorgd aan het Vlaams Parlement.

Daarnaast bevat dit activiteitenverslag twee thema-artikelen:

  • Een artikel over de enquête die het Rekenhof uitvoerde bij het Vlaams Parlement.
  • Een artikel over horizontale audits bij het Rekenhof.