Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Voor de mandatarissen: Regimand is nog afgesloten. Papieren vermogensaangiften met betrekking tot het aangiftejaar 2021 (mandaten 2020) kunnen aangetekend worden opgestuurd of worden gedeponeerd bij de griffie van het Rekenhof, op alle werkdagen van 9u30 tot 12u ofwel na afspraak (adres: Naamsestraat 3 te 1000 Brussel).

Voor de informatieverstrekkers: U kan uw lijst van mandatarissen in Regimand registreren van 15 februari 2021 tot uiterlijk 18 april 2021. Een geactualiseerde versie van het Vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website. U kan de griffie contacteren via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be.

 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.