Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Jaarverslag 2014
  verslag
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015
  volledige fiche, verslag
 • Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2014 aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche, verslag