Toelichtende nota over de ESR – methodologie

algemene vergadering van 18 mei 2005

Het Rekenhof heeft een informatief document uitgewerkt over de toepassing van de ESR-methodologie. Het betreft een toelichtende nota over het "Europees systeem van rekeningen 1995" dat momenteel als referentiesysteem geldt voor de lidstaten van de Europese Unie. Recent heeft de Europese Commissie initiatieven genomen om de betrouwbaarheid van de gegevens voor het bijeenbrengen en presenteren van begrotingsstatistieken te versterken. Het Rekenhof oordeelt het nuttig die informatie via zijn website ter beschikking te stellen.