Selectieprocedures bij de federale overheid

algemene vergadering van 14 februari 2018

In zijn verslag aan het federaal parlement onderzoekt het Rekenhof de selectieprocedures die Selor organiseert voor de federale overheid. Uit de audit blijkt dat een recent actieplan voor verbeteringen heeft gezorgd, maar dat de positieve impact in de praktijk beperkt blijft. Zo moeten de digitalisering en het documentbeheer nog verbeteren, werden onregelmatigheden vastgesteld bij de deelnemingsvoorwaarden aan procedures en hanteert Selor een aantal praktijken zonder reglementaire basis. De kwaliteitscontroles moeten sterker worden uitgebouwd. De minister van Ambtenarenzaken heeft geantwoord dat hij met de aanbevelingen rekening zal houden.