Werving en selectie bij De Lijn

Nederlandse kamer van 29 januari 2013

De kwaliteit van het wervings- en selectiebeleid van De Lijn wordt gehinderd door een aantal factoren. Zo is het personeelsplan van De Lijn nog maar gedeeltelijk aangepast aan de reorganisatie die in 2004 startte. De regionale entiteiten van De Lijn wijken af van de wervings- en selectieregels of hebben voor sommige aspecten een eigen regeling uitgewerkt omdat de centraal opgelegde regels onduidelijk zijn, ontbreken of geen draagvlak hebben. Bovendien oefent de centrale personeelsdirectie onvoldoende toezicht uit op de wervingen en selecties die de entiteiten organiseren.