Crisisjeugdhulp – Analyse van niet-beantwoorde hulpvragen

Nederlandse kamer van 10 april 2018

In zijn onderzoek naar crisisjeugdhulp in Vlaanderen stelde het Rekenhof vast dat voor meer dan een kwart van de minderjarigen die interventie, begeleiding of opvang nodig hadden, geen aanbod beschikbaar was. Dit komt onder meer doordat het Vlaamse hulpprogramma zich moeilijk laat programmeren en het aanbod aan crisismodules geen gelijke tred weet te houden met de steeds toenemende vraag. De situatie in Vlaams-Brabant is aanzienlijk slechter dan in andere regio’s. Globaal gezien heeft de problematiek waarmee minderjarigen worden aangemeld, geen beduidende invloed op het al dan niet krijgen van hulp. Minderjarigen in conflictsituaties met hulpverleners of andere derden en minderjarigen die kampen met psychische problemen, een handicap of ontwikkelingsstoornis, maken evenwel minder kans op hulp. De lopende integratie van de sector geestelijke gezondheidszorg in de crisisnetwerken kan daaraan deels tegemoetkomen.