Onderhandse aankoop van lagevloertrams door de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Nederlandse kamer van 29 november 2011

Het Rekenhof onderzocht de leveringsopdracht van dertien lagevloertrams voor een totaal bedrag van 32,6 miljoen euro. Het stelde vast dat De Lijn die opdracht buiten elke mededinging onderhands heeft toegewezen. De toewijzing druist bovendien in tegen het principe van de gelijke behandeling. De aanleiding voor die aankoop was een gebrekkige voorbereiding van een alternatieve financiering voor investeringen in rollend materieel voor De Lijn.