Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer

algemene vergadering van 30 maart 2016

Het Rekenhof heeft het terugbetalingsbeleid van de tandzorg onderzocht in het licht van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie. Het formuleert 23 aanbevelingen om het beheer en de prestaties van het terugbetalingssysteem te verbeteren op het vlak van de toegankelijkheid, de kwaliteit, de veiligheid en het rationeel gebruik van de zorg.