HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

algemene vergadering van 25 november 2015

Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (M&V) onderzocht. Het onderzoek wees uit dat binnen de FOD en in het bijzonder binnen de stafdienst Personeel en Organisatie de beheersingsomgeving, dit is het geheel van organisatorische en culturele factoren dat de basis vormt voor de interne controle binnen een organisatie, bepaalde gebreken vertoont.