178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 31 mei 2021


Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen


2020

De jaarrekening

 

De rekening van uitvoering van de begroting

 

Overzicht rekeningen