178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 31 mei 2021


Commissie voor Boekhoudkundige Normen


2020

De jaarrekening

 

De rekening van uitvoering van de begroting

 

2019

De jaarrekening

 

De rekening van uitvoering van de begroting

 

Overzicht rekeningen