178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 31 mei 2021


Infrabel


2020

De jaarrekening

 

De rekening van uitvoering van de begroting

 

Overzicht rekeningen