Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Wetenschap'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Beheer van de gezondheidsgegevens door Sciensano
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Odysseusprogramma: aantrekken van excellente onderzoekers uit het buitenland
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing - Een complexe regeling ter ondersteuning van werkgevers
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie en boekhoudkundige registratie
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O)
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid
  volledige fiche
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Kennis en conservatie van de collecties
  volledige fiche
 • De Europese actieprogramma’s Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd
  volledige fiche
 • Sectoraal wetenschappelijk onderzoek door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen
  volledige fiche
 • Overname van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche