Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Diensten algemeen regeringsbeleid'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Administratieve vereenvoudiging -Werking van de DAV en uitvoering van het Federaal Actieplan
  volledige fiche
 • Organisatie van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (AADA)
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de delegatie inzake aanwervingen verleend aan de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De boekhoudsoftware van het Waals bestuur in het raam van de nieuwe overheidscomptabiliteit
  volledige fiche
 • Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke gevolgen van hun afslanking
  volledige fiche