Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Cultuur'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Subsidies van de Franse Gemeenschap aan de multidisciplinaire culturele actoren
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • De culturele governance en de interne controle van subsidiëring bij het algemeen bestuur voor Cultuur
  volledige fiche
 • Subsidiëring van verenigingen voor hedendaagse beeldende kunst door de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Au pairs
  volledige fiche
 • Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie en boekhoudkundige registratie
  volledige fiche
 • Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Subsidiëring van jeugdverenigingen
  volledige fiche
 • Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg – Personeelscyclus
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Culturele en jeugdinfrastructuur
  volledige fiche
 • Ondersteuningsbeleid van de letteren in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Controle op de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Kennis en conservatie van de collecties
  volledige fiche
 • Samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogramma’s
  volledige fiche
 • Subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
  volledige fiche
 • Subsidiëring van muziekverenigingen
  volledige fiche
 • Deeltijds kunstonderwijs
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche