Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert op dit moment volgende vergelijkende wervingsexamens voor Nederlandstalige kandidaten:


Adjunct-auditeur, expert overheidsopdrachten (één betrekking)


Functie

U monitort en controleert de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten bij de diverse overheden, overheidsdiensten en overheidsbedrijven waarop het Rekenhof controle uitoefent.

U geeft intern zowel juridische als methodologische ondersteuning bij de controletaken.


Toelatingsvoorwaarden

U beschikt over van een diploma van master/licentiaat in de rechten.

U heeft ten minste 2 jaar relevante beroepservaring op het vlak van de toepassing en/of de controle van de reglementering inzake overheidsopdrachten.


Aanbod

  • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende functie ten dienste van de maatschappij;
  • een minimum bruto maandwedde van 5.142,49 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
  • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag, vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding;
  • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen/week gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
  • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
  • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.
Het inschrijvingsformulier, de kopie (scan) van uw diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar volgend adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2022/OVERHEIDSOPDRACHT”.
Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 2 juni 2022 (datum e-mail).
De testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 18 juni 2022 (volledige dag - enig mogelijke datum).

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden