Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van één Nederlandstalige informaticus data analytics (graad: informaticus).


Functie

De informaticus zal actief zijn in het tweetalige team (Frans – Nederlands) van de dienst IT Development van het Rekenhof.

De informaticus is betrokken bij de ontwikkeling van vakgebonden toepassingen die worden uitgewerkt ter ondersteuning van de personeelsleden van het hof teneinde de core business van de instelling zo goed mogelijk te realiseren. Hij werkt samen met zijn collega’s binnen de dienst en wordt omkaderd door één of meer verantwoordelijken.

Hij werkt in de geest van voortdurende verbetering en tracht snel en doeltreffend resultaten te halen.
De informaticus voert de taken uit die hem worden toevertrouwd door de eerste-auditeur-revisor die zijn rechtstreekse verantwoordelijke is, in overleg met zijn collega’s.
Dat omvat hoofdzakelijk de volgende taken:

 • Ontwikkeling en onderhoud van vakgebonden toepassingen. Het eerste project waaraan de aangeworven informaticus voornamelijk zal worden toegewezen, is de implementering van een project rond data analyse om de met het financiële domein belaste operationele directies te ondersteunen ;
 • Deelname aan de bestaande ondersteuningsfunctie, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn: toepassingsgerichte steun bieden voor idealiter alle bij het hof gebruikte toepassingen en programma’s, advies verstrekken bij de keuze van software ter ondersteuning van de werkzaamheden van de auditeurs, en de technologische ontwikkelingen opvolgen.


Profiel

De informaticus beschikt verplicht over een goede kennis van:

 • technieken en methodes voor projectbeheer,
 • objectgerichte programmatie (onder meer MS C#),
 • databases: modelleren, ontwerpen, standaardiseren… ,
 • SQL-taal,
 • rapporteringstools (onder meer Power BI),
 • het gebruik van de cloud

Bovendien is het bijzonder wenselijk dat de informaticus beschikt over kennis van programmeertalen voor gegevensanalyse zoals R.
Een (passieve) kennis van het Frans is een meerwaarde


Toelatingsvoorwaarden

 • een diploma van master informatica MET een specialisatie in data-analyse.
  OF
 • een ander masterdiploma met kennis van informatica en meer bepaald van data-analyse.

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 4.942,64 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week volgens een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: thuiswerk, gecombineerd met een regelmatige aanwezigheid op het Rekenhof. Deeltijdse prestaties zijn mogelijk na het volbrengen van de stageperiode;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier, de kopie van het diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2022/INF DA”.

De ontvangst van de kandidaturen zal worden bevestigd per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum is 20 februari 2022 (datum e-mail).
De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 12 maart 2022 (enig mogelijke datum).
De aanwerving van één informaticus is gepland vanaf 1 mei 2022.

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden