Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van drie Nederlandstalige financieel auditors (graad: adjunct-auditeur).


Financiële audit

De auditeurs zullen voornamelijk de openbare instellingen en andere overheden (federale overheidsdiensten, departementen van de Vlaamse Overheid, Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en provincies) financieel controleren.

Ze onderzoeken de rekeningen van die instellingen en overheden. Ze gaan na of ze juist, betrouwbaar en volledig zijn, rekening houdende met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Ook onderzoeken ze bij een financiële controle hoe de organisatie via het intern controlesysteem haar activiteiten organiseert en beheerst.

Verder kunnen de auditeurs ook worden belast met begrotingsonderzoeken, onderzoeken van het boekhoudsysteem, de analyse van wetten en decreten met een financiële inslag en met financieel-thematische audits.


Toelatingsvoorwaarden

 • een diploma van master/licentiaat uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”;
 • ten minste 2 jaar relevante ervaring in financiële audit of accountancy hebben opgedaan in een bedrijfsrevisoren-, accountancy- of consultancykantoor of in een interne auditafdeling uit de privé- of de overheidssector. Deze dient volledig te zijn verworven vanaf januari 2010

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 4.750,87 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week volgens een glijdend uurrooster, mogelijkheid tot telewerk;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier (samen met een kopie van uw diploma) moeten worden overgezonden op een van de volgende drie manieren:

 • via e-mail (met de gescande documenten als bijlage) naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “20192020AA/Fin” ;
 • met de post naar: Rekenhof, dienst HR&O t.a.v. Lieve Feys, Regentschapsstraat 2 – 1000 Brussel ;
 • via afgifte aan het onthaal van het Rekenhof.

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 25 november 2019 (datum e-mail, datum poststempel of datum ontvangstbewijs, afgeleverd door het Rekenhof).
De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 14 december 2019 (enig mogelijke datum).
De eerste aanwerving van drie adjunct-auditeurs is gepland voor het voorjaar 2020.

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden