Visie en waarden


Documenten:

Missieverklaring ( pdf )

Ethische code ( pdf )


Missieverklaring

In zijn missieverklaring presenteert het Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen van een goede uitvoering van zijn werkzaamheden en de strategie├źn die het gebruikt om bij te dragen aan de verbetering van de werking van de overheid door zijn controles en de evaluatie van het overheidsbeleid.


Ethische code

Om het handelen en het gedrag te stimuleren die passen bij de waarden van de instelling zoals die zijn gedefinieerd in de missieverklaring, heeft het Rekenhof een ethische code aangenomen. Die code geldt voor zijn leden en personeelsleden en bevat de waarden van onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, loyauteit en respect. De leden en personeelsleden verbinden zich ertoe die waarden toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden, om zo het vertrouwen dat het Rekenhof geniet, te versterken.