Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
 • Het Rekenhof werft drie Nederlandstalige financieel auditors (graad: adjunct-auditeur, masterniveau)
  Lees meer
 • Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen.
  Lees meer

Recente publicaties
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en de begrotingen voor het jaar 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Controleverslag van het Rekenhof 2018 - 30ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Uitvoering van de penale boeten – Opvolging van de aanbevelingen van 2014
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, Coverfoto
 • 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Btw op grensoverschrijdende elektronische diensten – Mini One Stop Shop (MOSS)
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare – toezicht en kredietverlening
  volledige fiche, verslag, persbericht