Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
  • Energie-efficiëntie van sociale woningen

    Publicatie eerste kwartaal van 2021
    Lees meer
  • Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

    Publicatie eerste kwartaal van 2021
    Lees meer

Recente publicaties