Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
 • Het Rekenhof werft een Nederlandstalige grafisch ontwerper (graad: adjunct-controleur, bachelorniveau)
  Lees meer

Recente publicaties
 • Financiële analyse van de intercommunales die onder het toezicht staan van het Waals Gewest – Eerste driejaarlijks verslag over de rekeningen 2017 tot 2019
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2021
  volledige fiche, verslag